Operace Heliodor

Jste na začátku!

Výborně! Zvládli jste první důležitou zkoušku. Věřím, že nebyla poslední. Mohu vám prozradit, že tajemství, kterému jste na stopě je letité.

 

Býval jsem kdysi členem britského Královského letectva – R.A.F., ale zlá choroba v mém životě způsobila, že jsem byl po celou dobu své služby pouze příslušníkem pozemního personálu a nikdy jsem se nemohl stát pilotem.

 V těžkých dobách poválečných mne pronásledovali a ačkoliv má ramena zdobila výsluha kapitánská, zle se mi vedlo.

Byl jsem obviněn z přípravy únosu svého otce a spolupráce s britskou rozvědkou. I přestože mne nakonec zbavily tohoto lživého obvinění, byla ze mě persona non grata – nežádoucí osoba. Byl jsem vyloučen ze studií, degradován a umístili mě do nejhoršího místa v této zemi. Do samotného pekla. Do uranových dolů v Jáchymově.


Váš další úkol zní takto:

Vyhledejte v okruhu 500 metrů od nádraží bájné létající stvoření, které ochraňuje osm čísel. Tyto cifry předejte prostřednictvím zprávy člověku jménem Generál. Odpoví vám, co dělat dál.


Může vám při cestě pomoci!


Morseova abeceda


Polský kříž


Pavučina


Zlomky